Sokoliarstvo

Cena 14,90 EUR

Cena 22,90 €

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomášovi za zásluhy

za rozvoj a propagáciu

slovenského sokoliarstva

venujú Ľubo Engler Ladislav Molnár

Delegáti za klub na UNESCO PARÍŽ/08.

 podpis: Engler Ľ. podpis: Ladislav Molnár