Sokoliarstvo

Cena 14,90 EUR

Cena 22,90 €

_______________________________________________________________________________________________________

Krst mojich sokoliarskych kníh - 26. 5. 2017 na Sokoliaskom dvore ASTUR, s. r. o.,  Hrad Červený Kameň

Som nesmierne poctený účasťou krstných otcov Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falacy,

Ing. Dušana Horniaka a Antona Moravčíka,

ktorým za pokrstenie kníh "zvonením roľničiek, padajúcich do mosadzného kotlíka" úprimne ďakujem!

______________________________________________________________________________________________________

Vzácna návšteva Jeho Excelencie Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falacy,

ministra obrany Spojených arabských emirátov,

Generálneho riaditeľa a člena predstavenstva agentúry pre životné prostredie SAE

a Medzinárodného fondu pre ochranu Houbara - Abu Dhabi
ako aj člena správnej rady Abu Dhabi University (ADU).

Ďalej

Majid Ali Al Mansouri,

výkonného riaditeľa Emirates Falconers klubu

na Sokoliarskom dvore Astur, s. r. o, Hrad Červený Kameň,
za doprovodu

Ing. Dušana Horniaka, veľvyslanca SR v Abu Dhabí-SAE

dňa 25. 5. 2017 pri príležitosti konania konferencie GLOSEC 26. - 28 5. 2017 v Bratislave, Slovenská republika.

 

A rare visit to His Excellency Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falace,

 

 Minister of Defense of the United Arab Emirates,

Director General and Member of the Board of Directors of the United States Agency for the Environment

And the International Fund for the Protection of Houbara - Abu Dhabi

As well as a member of the board of Abu Dhabi University (ADU).

Majid Ali Al Mansouri,

Executive Director of the Emirates Falconers Club
On the Sokoliarský dvor Astur, s.r.o, Castle Červený Kameň
Accompanied by

Ing. Dušan Horniak, Ambassador of the Slovak Republic in UAE-Abu Dhabi

on 25 May 2017 on the occasion of the GLOBSEC conference held on 26-28 May 2017 in Bratislava, Slovak Republic.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomášovi za zásluhy

za rozvoj a propagáciu

slovenského sokoliarstva

venujú Ľubo Engler Ladislav Molnár

Delegáti za klub na UNESCO PARÍŽ/08.

 podpis: Engler Ľ. podpis: Ladislav Molnár