Kniha – FALCONRY Past And Present

FALCONRY Past and PRESENT   EN

ISBN číslo: 978-80-971671-3-4
EAN: 9788097167134
Rok vydania: 2014
Počet strán: 320
Väzba: tvrdá, šitá
Rozmer: A4 – 215 × 295 mm
Hmotnosť: 1 425 g
Vydavateľ: Tomáš Krivjanský, Made in Slovakia
Tlač: Ing. Miroslav Mračko, EPOS
CENA: 25,00 Eur
AKCIA!!!
Pri objednávke nad 12 ks FALCONRY Past and Present EN zľava 35%.

Bohato ilustrovaná plnofarebná publikácia sa spracovaním,

ale aj obsahovo skladá z dvoch častí,

ktoré sú zrejme aj vizuálne už pri prvom dotyku s knihou.

Prvá, historická časť po stranu 164 je zameraná na vznik,

vývoj a renesanciu sokoliarstva vo svete,

ale najmä v bývalom Československu

a na Slovensku ako aj jeho vplyv na hospodárstvo, politiku a umenie.

Je to prakticky upravené a doplnené vydanie knihy

„SOKOLIARSTVO 1. diel, História sokoliarstva“.

Druhá aj grafickým spracovaním odlišná časť popisuje úspešné

zavŕšenie a zapísanie sokoliarstva do zoznamu UNESCO

ako nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva.

Ďalej sa zameriava na súčasnosť od roku 1968,

reprezentovanú najmä zasadnutiami IAF (od r. 2005)

a svetovými festivalmi sokoliarstva (od. r. 2007 až 2011)

s galériou 60 sokoliarov sveta.

Knihu uzatvára kapitola

„Sokoliarstvo a Národná banka Slovenska“.

TABLE OF CONTENT

1. Introduction …………………………………………………….3
2. Hunting in our region from the outset ………………….4
3. History of falconry (cca 4,500 years) …………………..7
– Nimrod ……………………………………………………………..8
– Hittites and “Bogazkab” in Asia Minor
(cca 3,300 years) ………………………………………………..10
– The Assyrians and “Khorsabad” in Southwest Asia
(722 – 681 B.C.) ………………………………………………….10
– Siberia – Asia ……………………………………………………11
– China – Japan – Korea
(2698 B.C. – 1868 A.D.) ……………………………………….11
– India (400 B.C.-500 A.D.) ……………………………………14
– Orient – Persia – Palestine – Arabic cultures
(500 B.C. – 800 A.D.) …………………………………………..15
– Asian nomads – Huns – Avars
(cca 2500 B.C. – 796 A.D.) ……………………………………19
– Europe and the present-day territory of Bohemia
(cca 1000 B.C. – 643 A.D.) …………………………………….23
– Proto-slavs …………………………………………………………24
– Falconry and clergy (506 – 1464) ………………………….25
– St. Bavo …………………………………………………………….26
– Emperor Charles the Great and
the Capitularies (cca 500 – 822)……………………………….26
– Great Moravia (cca 830 – 925) ………………………………27
– Rise of the Ugrian state (714 – 1000) ……………………..29
– Medieval Hungary (1000 – 1342) ……………………………31
– Medieval Europe (980 – 1223) ………………………………..35
– Genghis Khan (1162 – 1227) …………………………………..37
– Frederick II of Hohenstaufen – the “Falcon
Emperor” (1194 – 1250) …………………………………………..38
– The upswing of falconry in Europe
(1213 – 1438) ………………………………………………………..43
– Batu Khan and Kublai Khan (1235 – 1294) ……………..48
– Falconry on the present-day territory of Slovakia
(1156 – 1293) …………………………………………………………51
– Europe – Asia (1260 – 1584) ………………………………….59
– The Saker Falcon of Nitra (1504 – 1560) ………………….63

– Falconry on the present-day territory of Bohemia and
Slovakia (1539 – 1753) in the late Middle Ages ………….64
– Saint Trifon and the tsar of falconers (1530 – 1676) ….69
– Charles d’Arcusia: La Fauconniere – Francúzsko
(1610 – 1715) ………………………………………………………..76
– Falconry in Western Europe (1647 –1700) ……………….79
– Falconry in the dramatic arts, diplomacy
and business in the 17th and 18th centuries ……………….82
– The glory of falconry is fading away
(1705 – 1936) …………………………………………………………85
– The revival of falconry in Austria-Hungary
(1903 –1938) …………………………………………………………..93
– The world’s most famous falconers ………………………….96
4. The Renaissance of falconry ………………………………… 99
– The Renaissance of falconry in the USA ………………… 102
– The Renaissance of falconry in Czechoslovakia ……… 109
– The Renaissance of falconry in Slovakia ………………….127
– The Renaissance of falconry in the countries
of the former Soviet Union ………………………………………161
5. The Present of falconry …………………………………….. 164
– International hunting and falconry organisations ………164
– IAF and the festivals of falconry until 2009
and Slovakia 2010 …………………………………………………166
– Strasbourg 2011 …………………………………………………..213
– The festival in the UAE 2011 ………………………………….215
– IAF in the Netherlands 2013 ………………………………….290
– The Qatar festival, 2014 ………………………………………..296
6. Raptors and owls usable in falconry ………………………299
– Looking at raptors ……………………………………………….. 304
– Classification of raptors based on their training …………305
7. Falconry traditions and the National Bank
of Slovakia …………………………………………………………….307
8. About the author ……………………………………………….. 312
Final acknowledgements ………………………………………..314
Bibliography ………………………………………………………….314
Authors of photographs and illustrations …………………..316
Table of content ……………………………………………………..317

Reklama…………………………………………………………………320

Recenzia

PaR 12-2014 str 47 Sutaz FPP

PaR 1-2015 str 45 Sutaž FPP vyhodnotenie
PaR 12-2015_Lovy z vtáčej perspektívy zmenšené na web

Aibi_Falconry-book by Tomas Krivjansky-review+

1 FALCONRY Past and Present
2 FALCONRY Past and Present
3 FALCONRY Past and Present

The Stoop January 2016_Anne price 1
The Stoop January 2016_Anne price 14