Kniha – SOKOLIARSTVO 1.diel

Sokoliarstvo 1 diel. SK

ISBN číslo: 978-80-89191-68-0
EAN: 9788089191680
Rok vydania: 2007

Počet strán: 208
Väzba: tvrdá
Rozmer: A4 – 215 x 295 mm
Hmotnosť: 1 000 g
Vydavateľ: EPOS
Súčasťou publikácie je audiovizuálna príloha na CD.

Obal CD averz

Obal CD reverz

CENA: 14,90 Eur

Bohato ilustrovaná plnofarebná publikácia na 208 stranách veľkého formátu
komentuje vznik, vývoj a renesanciu sokoliarstva vo svete i na Slovensku a jeho
vplyv na hospodárstvo, politiku a umenie.

Obsah

1. Úvod………………………………………………………………………………………3

2. Lov na našom území od prvopočiatku…………………………………….4

3. História sokoliarstva (cca 4000 rokov)…………………………………….7

– Nimród…………………………………………………………………………………………8

– Chetiti a „Bogazkab“ v Malej Ázií (cca 3300 rokov)………………………….10

– Asýrčania a „Chorsabad“ v Prednej Ázií (722 až 681 pred n. l.)…………10

– Ázia – Sibír…………………………………………………………………………………11

– Čína – Japonsko – Kórea (2698 pred n. l. – 1868 n. l.)…………………….11

– India (400 pred. n. l. – 500 n. l.)……………………………………………………14

– Orient – Perzia – Palestína – arabské kultúry (500 pred n. l. – 800 n. l.)15

– Ázijskí Nomádi – Huni – Avari (cca 2500 pred n. l. – 796 n. l.)……………19

– Európa a terajšie územie Čiech (cca 1000 pre n. l. – 643 n. l.)…………..23

– Praslovania………………………………………………………………………………….24

– Sokoliarstvo a klérus (506 – 1464)…………………………………………………25

– Svätý Bavon………………………………………………………………………………..26

– Cisár Karol Veľký a kapitulárie (cca 500 – 822)……………………………….27

– Veľká Morava (cca 830 – 925)………………………………………………………27

– Vznik Uhorského štátu (714 – 1000)………………………………………………29

– Stredoveké Uhorsko ( 1000 – 1342)………………………………………………31

– Stredoveká Európa (980 – 1223)…………………………………………………..35

– Džingischán (1162 – 1227)…………………………………………………………..37

– Fridrich II. Hohenštaufský – „sokolí cisár“ (1194 – 1258)………………….38

– Rozmach sokoliarstva v Európe (1213 – 1438)……………………………….45

– Batuchán a Kublajchán (1235 – 1294)…………………………………………..48

– Sokoliarstvo na terajšom území Slovenska (1156 – 1293)………………..51

– Európa – Ázia (1260 – 1584)……………………………………………………….54

– Nitriansky sokol rároh (1504 – 1560)…………………………………………….59

– Sokoliarstvo na terajšom území Čiech a Slovenska(1539 – 1753)……..

v neskorom stredoveku………………………………………………………………..60

– Svätý Trifon a cár sokoliarov (1530 – 1676)…………………………………..65

– Charles d´Arcusia – La Fauconniere Francúzsko (1610 – 1715……….72

– Sokoliarstvo v západnej Európe (1647 – 1700)……………………………..75

– Sokoliarstvo v dramatickom umení, diplomacií a obchode………………….

v 17. a 18.storočí…………………………………………………………………………80

– Sokoliarska sláva pohasína (1 705 – 1 936)…………………………………..82

– Najznámejší sokoliari sveta …………………………………………………………92

– Renesancia sokoliarstva……………………………………………………………..93

– Sokoliarstvo v USA…………………………………………………………………….96

– Renesancia sokoliarstva v Československu…………………………………103

– Renesancia sokoliarstva na Slovensku……………………………………….108

– Renesancia sokoliarstva v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu….116

– Medzinárodné organizácie pre poľovníctvo a sokoliarstvo……………..119

4. Sokoliarstvo a dravce v starom výtvarnom umení…………………121

5. Sokoliarstvo a dravce v súčasnom výtvarnom umení…………..139

6 .Sokoliarstvo a dravce vo filatelii………………………………………….182

7. Dravce a sovy použiteľné v sokoliarstve……………………………..191

– Nazeranie na dravce……………………………………………………………….196

– Rozdelenie dravcov podľa spôsobu výcviku……………………………….197

8. Kniha Sokoliarstvo a dravce Slovenska – 2. diel………………….199

9. O autorovi………………………………………………………………………….200

– Poďakovanie na záver……………………………………………………………..201

– Zoznam použitej literatúry…………………………………………………………202

– Autori fotografií a ilustrácií…………………………………………………………203

– Obsah…………………………………………………………………………………….204

– Reklama………………………………………………………………………………….208

ZSL 6-2007 História sokoliarstva I.

Zprava: Frank M. Bond (†), prezident IAF, Dr. Yves Lecocq (s knihou), generálny sekretár FACE, MVDr. Ladislav Molnár a Marián Engler na zasadnutí IAF v Južnej Afrike v roku 2008

Recenzia v mesačníku „Svět myslivosti “ č. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12/2008

SM 2008-2 MS+HS

SM 2008-9 Nabidka knih z redakce Novinky+HS

 

PaR_11_2008 Redakcia Súťaž

PaR 1_2009 Radakcia Súťaž-kniha Sokoliarstvo 1. diel

SVC 2011-1 SOKOLIARSTVO 1 diel Historia sokoliarstva