Kniha – Poľovnícke strelectvo

Poľovnícke strelectvo SK

ISBN číslo: 80-89191-26-6
EAN: 9788089191266
Rok vydania: 2005

Počet strán: 312
Väzba: tvrdá
Rozmer: A4 – 215 x 295 mm
Hmotnosf: 1 315 g
Vydavateľ: EPOS

CENA: 14,90 Eur

Kniha bola vypredaná. Vydavateľ urobil dotlač na jar 2017.

Objednať si ju môžete na emaili:

epos.sk

Knihu ponúkajú aj v českom jazyku.

Komplexná príručka, jediná svojho druhu v SR. Čitatel‘ v nej nájde napr. odborný
opis rôznych druhov nábojov, poľovníckych zbraní a návod na správne nastrelenie zbrane.
Ďalej pozorovaciu a streleckú optiku, systémy zámkov a spušťacích zariadení.

Podľa tabuliek si strelec môže vypočitat‘ presnu dráhu strely pri jednotlivých
zbraniach a aj začiatočnk v snahe docieliť presný zásah sa naučí brat‘ do úvahy
odchýlky pri mierení.

V posledných kapitolách autor priblížil vznik a vývoj
poľovníckeho strelectva, výstavbu strelníc, strelecké rekordy

a galériu „Majstrov streľby“ v poľovníckych disciplínach na Slovensku.

OBSAH
1. Úvod 7
2. Rozdelenie zbraní a streliva 8
3. Náboje do gul’ovníc v ČSSR a ČR 13
Staré druhy striel guľovych nábojov S & B 15
Nové druhy striel guľoych nábojov S & B 15
Druhy striel guľovych nábojov S & B v reze (staré a nové značenie) 18
4. Deformácia základných typov poľovníckych guľovych striel po strel’be
do balistickej želatiny 21
5. Balistické hodnoty nábojov do guľovníc 22
6. Balistika 24
Vnutorná balistika 24
Prechodná balistika 24
Vonkajšia balistika 24
7. Dráha letu strely pri zámernici v optimálnej nástrelnej vzdialenosti 26
8. Nastrelenie guľovej zbrane 27
Opravy mieridiel 28
9. Náboje do brokovníc v ČSSR a ČR 30
Počty brokov v hromadných náplniach 32
Radiálny rozptyl vol’ne letiaceho brokoveho roja 33
Tvar brokoveho zhluku hromadnej strely vo vzdialenosti 20 až 200 cm od ústia hlavne 35
Druhy brokových nábojov 36
Náboje do brokovníc s jednotnou strelou 44
10. Zápalky 48
11. Maximálny dostrel 49
12. Streľba na zver 50
Ako mierit‘ na zver 51
Predsadenie 52
Mierime spravne? 53
13. Akú zbraň si kúpit‘? 58
Všeobecné rady 58
Hlaveň striel’a, ale pažba triafa 58
Pažba 58
Zapažbenie 59
Hlaveň 59
Remeň 59
Pútka 60
Kupujerne zbraň 60
14. Guľove a gul’obrokové zbrane v ČSSR, ČR a SR 61
Poľovnícke guľovnice opakovacie 61
Športové guľovnice opakovacie 74
Guľovničky – opakovacie 74
Guľovničky – jednovýstrelové – sklopné 76
Jednohlavňové jednovýstrelové guľovnice – sklopné 77
Guľove kozlice 78
Guľobrokové kozlice 79
15. Uplatnenie zbraní a streliva v praxi 86
16. Ďalšie kalibre guľovych nábojov, ktoré vyrába S & B, a. s., Vlašim, ČR 119
17. Guľové náboje so strelou Barnes, ktoré vyrába S & B, a. s., Vlašim, ČR 122
18. Balistickéé hodnoty zastaraných kalibrov 124
19. Základné jednotky používane v strelectve 128
20. Rozdelenie popísanych zbraní – kalibrov podľa výkonu 129
Akou zbraňou-kalibrom poľovat‘ na akú zver 129

21. Poľovnícka optika 133
Pozorovacia a strelecká optika 133
Nedostatky d’alekohl’adov 134
Základné vlastnosti d’alekohľadov 134
Rozdelenie pozorovacích d’alekohľadov do skupín 138
Výber pozorovacieho ďalekohľ’adu 139
Puškové d’alekohl’ady 147
Vber puškového d’alekohl’adu 151
Nový typ optickych mieridiel 160
22. Poľovnícka optika Meopta 161
Puškové d’alekohl’ady Meopta 161
Pozorovacie monokulárne d’alekohl’ady Meopta 173
23. Brokové zbrane v ČSSR, ČR a SR 178
24. Malokalibrovky ČSSR a ČR 188
25. Flóbertky 200
26. Zbrane dovážané do ČSSR 202
Jednohlavňové brokovnice (J) 202
Samonabíjacie brokovnice (SaB) 202
Dvojhlavňove brokovnice (D) 203
Brokové kozlice (BK) 204
Guľobrokové kozlice (GBK) 205
Trojaky (T) 205
Malokalibrovky (M) 206
27. Overovanie zbraní a kontrola streliva 207
Československé skúšobné značky 208
Skúšobné značky – Česká republika 209
Skúšobné značky – Slovenská republika 209
28. Závery poľovnych zbraní 211
Závery zbraní so sklopnými hlavňami 212
Závery guľových zbraní 219
29. Bicie a spúšťove zariadenia poľovných zbraní 224
Bicie zariadenia poľovnych zbraní 224
Spúšt’ové zariadenia poľovných zbraní 227
30. Vznik a vývoj Slovenského poľovníckeho zväzu 230
31. Vznik a vývoj poľovníckeho strelectva 240
32. Výstavba poľovníckych strelníc na Slovensku 261
33. Vykonnostné triedy SPZ 275
34. Strelecké rekordy SPZ k 31. 12. 2003 280
35. Strieľa celá rodina 284
36. O autorovi 287
37. Zoznam použitej literatúry 290
38. Poľovnícke strelectvo sponzorovali 291
39. Pôvod fotografií, obrázkov a tabuliek 292
40. Zoznam tabuliek podľa kapitol 294
41. Abecedný zoznam použitých skratiek (okrem zbraní a streliva) 299
Poďakovanie na záver 302

Obsah 303

Reklama 305 – 312


http://www.litcentrum.sk/35006

 LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM

Informácie zo súčasnej slovenskej literatúry

Literatúra faktu 2005

Hodnotenie literatúry faktu za rok 2005

 Patrik Oriešek

Historicko-topografická a portrétovo-topografická literatúra faktu: 

Na záver som si nechal dva bonbóniky, ktoré sú zároveň príjemné aj užitočné.

Jednoznačne najprecíznejšie spracovanou publikáciou literatúry faktu

za rok 2005 – mohlo by sa zdať, že ide o encyklopédiu je kniha

Tomáša Krivjanského Poľovnícke strelectvo (Epos).

Autor detailne spracoval celú problematiku poľovníckeho strelectva

od balistiky, druhov strelných zbraní, nábojov, poľovníckej optiky

cez prehľad zbraní vyrábaných v ČSSR, ČR a SR, ako aj k nám dovážaných,

po legislatívu a krátku históriu vzniku a vývoja Slovenského poľovníckeho zväzu

a poľovníckeho strelectva na Slovensku.

Text dopĺňa množstvo farebných a archívnych fotografií, schém a obrázkov.

Je to reprezentatívna publikácia najvyššieho rangu.

To isté platí aj o nasledujúcej knihe.

Všetkých milovníkov vína iste poteší publikácia

Fedora Malíka a kolektívu Víno Malých Karpát

(Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT).

Kolektív autorov sa v nej komplexne venuje vínu a ľuďom pod Malými Karpatami

a vyvážene predstavuje jednotlivé vinohradnícke lokality,

opisuje ich špecifiká a históriu dorábania vína,

tradíciu stolovania a pitia vín v malokarpatskej oblasti.

Knihu dopĺňa množstvo kvalitných farebných a čiernobielych fotografií.

Čo dodať k tejto knihe a vlastne už aj celkom na záver?

Snáď len to, že je škoda, že vydavatelia ku knihám nepribaľujú aj fľašu vína…

 

Recenzia

ZSL 5-2005 Ivanovčan - Poľovníctvo a príroda Nitra 2005

PaR_9_2005

Strelecka revue 7-2008-RK_Recenzia_Polovnicke strelectvo

PaR_12-2015_Keď do revíru, tak aj na strelnicu+

 


Vážení priatelia!

Ponúkam možnost‘ inzercie a reklamy v mojej

druhej, prepracovanej a doplnenej

plnofarebnej, encyklopedickej publikacii:

Pol’ovnícke strelectvo,

ktorú pripravujem do tlače v roku 2019.

V prípade záujmu ma kontaktujte na email: tkrivjansky86@gmail.com

OBSAH

1. Úvod…..7

2. Rozdelenie zbraní a streliva……8

3. Náboje do guľovníc……13

                 Druhy striel guľových nábojov v reze a ich deformácia

– nové a staré značenie……16

4. Balistické hodnoty nábojov do guľovníc……..22

                 Vplyv dĺžky hlavne na úsťovú rýchlosť (informatívna hodnota)……..23

5. Balistika……..24

                 Vnútorná balistika………24

                 Prechodná balistika………24

                 Vonkajšia balistika……..24

6. Dráha letu strely pri zámernici v optimálnej nástrelnej vzdialenosti…..26

7. Nastrelenie guľovej zbrane……..27

8. Náboje do brokovníc…….30

                 Počty brokov v brokových nábojoch a ich komponenty……..32

                 Radiálny rozptyl voľne letiaceho brokového roja……..33

                 Tvar brokového zhluku hromadnej strely vo vzdialenosti

20 až 200 cm od ústia hlavne……..35

                 Druhy brokových nábojov………36

                 Poľovnícke brokové náboje………36

                 Športové brokové náboje………40

                 Špeciálne brokové náboje………41

9. Zápalky…….53

10. Streľba na zver………54

                 Ako mieriť na zver……..55

                 Predsadenie………56

                 Mierime správne?……..57

11. Akú zbraň si kúpiť?……..62

                 Všeobecné rady……….62

                 Hlaveň strieľa……..62

                 Pažba………62

                 Zapažbenie………63

                 Hlaveň……….63

                 Remeň………..64

                 Pútka………..64

                 Kupujeme zbraň……..64

12. Guľové a guľobrokové zbrane ČR a SR……..65

                 Poľovnícke guľovnice opakovacie………65

                 Guľovničky opakovacie………90

                 Guľovničky – jednovýstrelové – sklopné………93

                 Jednohhlavňové – jednovýstrelové guľovnice – sklopné……..93

                 Guľobrokové kozlice ČR a SR………97

                 Guľové kozlice ČR………105

13. Uplatnenie zbraní a streliva v praxi………111

14. Základné jednotky používané v strelectve………153

15. Balistické hodnoty zastaraných kalibrov……..154

16. Rozdelenie popísaných zbraní – kalibrov podľa výkonu………158

                 Akou zbraňou – kalibrom na akú zver…….159

17. Poľovnícka optika………..162

                 Pozorovacia a strelecká optika……..162

                 Nedostatky ďalekohľadov………163

                 Základné vlastnosti ďalekohľadov………164

                 Rozdelenie pozorovacích ďalekohľadov do skupín………168

                 Výber pozorovacieho ďalekohľadu……..169

                 Nový typ optických mieridiel……..191

18. Poľovnícka optika Meopta…….193

                 Puškové ďalekohľady Meopta………194

                 Zámerné obrazce – kríže Meopta……..198

                 Kvadratický priebeh rektifikácie………207

                 Balistický kalkulátor Meopta………207

                 Balistické koliesko Meopta……….208

                 Výrobné série puškových ďalekohľadov Meopta……..210

1.Séria Artemis……….211

2. Séria MeoPro………212

3. Séria MeoStar R1………214

4. Séria MeoStar R2………219

Séria taktických puškových ďalekohľadov MeoTac a ZD…….222

                 Puškové zamierovacie kolimátory Meopta………..230

                 Pozorovacie ďalekohľady binokulárne – triédre Meopta……..234

1. Séria Meostar B1………236

2. Séria MeoPro HD ……..238

3. Séria MeoSport………240

4. Séria MeoRange………243

                 Pozorovacie monokulárne ďalekohľady – spektívy Meopta……..236

1. MeoStar S1 75 štandard a 75 HD……….248

2. MeoStar S2 82 HD……….249

19. Brokové zbrane ČR a SR……….253

                 Trojvýstrelová samonabíjacia brokovnica – ČZ 241…….254

                 Brokovnice dvojky – ZP…………255

                 Brokové kozlice………256

                 Brokovnice CZ-USA………264

                 Brokové kozlice Bretton……..279

20. Malokalibrovky ČR……….282

21. Flóbertky ČR……..307

22. Maximálny dostrel………309

23. Overovanie zbraní a kontrola streliva………310

24. Závery poľovných zbraní………314

25. Bicie a spúšťové zariadenia poľovných zbraní……..329

                 Bicie zariadenia poľovných zbraní………329

                 Spúšťové zariadenia poľovných zbraní……….332

26. Zoznam použitej literatúry………..335

27. Abecedný zoznam použitých skratiek (okrem zbraní a streliva)…….336

28. Pôvod fotografií, obrázkov a tabuliek……….338

29. O autorovi………340

           Poďakovanie na záver………….343

         Obsah………..345