SOKOLIARSTVO


Premiér mal návštevu z Emirátov, so šejkom podpísali dohodu

24.4.2018 16:20 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: Facebook.com/Peter Pellegrini

Predseda vlády Peter Pellegrini prijal na Úrade vlády

podpredsedu vlády a ministra vnútra Spojených arabských emirátov

Šejka Saif bin Zayeda Al Nahyana.

Podpredseda vlady a minister vnútra SAE, Šejk Saif bin Zayeda Al Nahyan

na Sokoliarskom dvore ASTUR,

Hrad Červený Kameň 24. 4. 2018.

Spolu s Antonom Moravčíkom sme odovzdali

Jeho výsosti Šejkovi Saif bin Zayed Al Nahyan,

moju poslednú knihu o sokoliarstve FALCONRY Past and Present,

dňa 24. 4. 2018 po letových ukážkach na Sokoliarskom dvore Astur, s.r.o.

na Hrade Červený Kameň za prítomnosti p. Róberta Kaliňáka, poslanca Národnej rady SR.


Vzácna návšteva

Jeho Excelencie Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falacy,

ministra obrany Spojených arabských emirátov,

Generálneho riaditeľa a člena predstavenstva agentúry pre životné prostredie SAE

a Medzinárodného fondu pre ochranu Houbara – Abu Dhabi

ako aj člena správnej rady Abu Dhabi University (ADU).

Ďalej

Jeho Excelenciu Majid Ali Al Mansouri,

výkonného riaditeľa klubu Emirates Falconers klubu Spojených arabských emirátov
na Sokoliarskom dvore Astur, s. r. o, Hrad Červený Kameň,

za doprovodu

Ing. Dušana Horniaka, veľvyslanca SR v Abu Dhabí-SAE

dňa 25. 5. 2017 pri príležitosti konania konferencie GLOSEC 26. – 28 5. 2017

v Bratislave, Slovenská republika.

A rare visit to His Excellency Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falace,

Minister of Defense of the United Arab Emirates,

Director General and Member of the Board of Directors of the United States

Agency for the Environment

And the International Fund for the Protection of Houbara – Abu Dhabi

As well as a member of the board of Abu Dhabi University (ADU).

His Excellency Majid Ali Al Mansouri,

Executive Director of the Emirates Falconers Club of the United Arab Emirates Club
On the Sokoliarský dvor Astur, s.r.o, Castle Červený Kameň
Accompanied by

Ing. Dušan Horniak, Ambassador of the Slovak Republic in Abu Dhabi-UAE

on 25 May 2017 on the occasion of the GLOBSEC conference held on 26-28 May 2017

in Bratislava, Slovak Republic.

V mene SKS odovzdal A. Moravčík HE Bowardi obraz sokola. On behalf of SKS he gave A. Moravcik HE Bowardi image of a falcon.

V mene SKS odovzdal A. Moravčík HE Bowardi diplom čestného člena klubu. On behalf of SKS, A. Moravčík presented HE Bowardi diploma of honorary member of the club.

K čestnému členstvu blahoželá T. Krivjanský. T. Krivjansky congratulates the honorary member.

HE Mansouri prevzal slovenský a anglický text článku T. Krivjanského o FF SAE 2014.. HE Mansouri took over the Slovak and English text of T. Kriviansky’s article on FF SAE 2014.

HE Mansouri prevzal slovenský a anglický text článku T. Krivjanského o FF SAE 2014.. HE Mansouri took over the Slovak and English text of T. Kriviansky’s article on FF SAE 2014.

HE Bowardi venuje A. Moravčíkovi plaketu Emirates Falconers Club. HE Bowardi devoted A. Moravcik plaque Emirates Falconers Club.

HE Bowardi venuje A. Moravčíkovi knihu o arabskom sokoliarstve. HE Bowardi devoted A. Moravcik book on Arab falconry.

HE Bowardi venuje T. Krivjanskému knihy o arabskom sokoliarstve. HE Bowardi dedicated T. Krivjanský books on Arab falconry.

HE Bowardi venuje T. Krivjanskému knihy o arabskom sokoliarstve. HE Bowardi dedicated T. Krivjanský books on Arab falconry.

HE Bowardi venuje Sandra Moravčík knihy o arabskom sokoliarstve. HE Bowardi dedicated Sandra Moravcik books on Arab falconry.

Som poctený! Konečne su moje knihy o sokoliarstve pokrstené!

I am honored! Finally, my books on falconry are baptized!

Krst mojich kníh o sokoliarstve.             Baptism of my books on falconry.

Krstilo sa roľničkami, ktoré padali do kotlíka. It was baptized jingle bell, which fell into the cauldron. Jeho Excelencia M. A. Al Mansouri je na ľavo.      His Excellency, M. Al Mansouri, is on the left.

Krstí Jeho Excelencia M. A. Al Bowardi.                     Baptism His Excellency M. A. Al Bowardi. Jeho Excelencia M. A. Al Mansouri je na ľavo.             His Excellency, M. Al Mansouri, is on the left.

Krstí Anton Moravčík.                                 Baptism Anton Moravčík.                                Jeho Excelencia M. A. Al Mansouri je na ľavo.      His Excellency, M. Al Mansouri, is on the left.

Krstí Ing. Dušan Horniak.                       Baptism Ing. Dušan Horniak.