KONTAKT

Tomáš Krivjanský, spisovateľ (slobodné povolanie)
DIČ: 1025275504
IBAN: SK 26 7500 0000 0040 1318 2809
SWIFT: CEKOSKBX
FALCONRY s. r. o., Tomáš Krivjanský, konateľ spoločnosti
IČO: 47 943 165 
DIČ: 2024149534
IBAN: SK 70 7500 0000 0040 2074 9957
SWIFT: CEKOSKBX
BANKOVÉ SPOJENIE
Československá obchodná banka, a. s.,
pobočka Dominant – Námestie Hraničiarov 33,
851 03 Bratislava
Adresa:
Osuského 34, 851 03 Bratislava
Slovensko
E-mail:tkrivjansky86@gmail.com

Mobil:+421 904 174 257