Kniha – SOKOLIARSTVO 2.diel

Sokoliarstvo 2 diel. SK

ISBN číslo: 978-80-69191-83-3
EAN: 9788089191833
Rok vydania: 2009

Počet strán: 336
Väzba: tvrdá
Rozmer: A4 – 215 x 295 mm
Hmotnosť: 1 450 g
Vydavateľ: EPOS

CENA: 22,90 Eur

Druhý diel „Sokoliarstva“, ktorý autor nazval ,,Naše dravce a sovy“, má vďaka
takmer tisícke nádherných fotografií ilustrujúcich popis a sokoliarske využitie našich
dravcov a sov charakter reprezentatívnej fotografickej monografie. (prispeli do nej
viacerí uznávaní fotografi prírody).
Ako vyplýva z názvu druhého dielu, autor sa v ňom podrobne venuje jednotlivým
druhom dravcov a sov.
Po úvodných kapitolách zameraných na anatómiu, fyziológiu a taxonómiu dravcov
a sov nasleduje hlavná časť monografie – popis, charakteristika, rozmnožovanie,
spôsob lovu, rozšírenie, odchov a sokoliarske využitie všetkých dravcov a sov,
ktoré sa na našom území čo i len sporadicky vyskytujú. Publikáciu uzatvára galéria
slovenských sokoliarov a sokoliarok.

OBSAH

ÚVOD ……..3
1.1. Článok „Sokoliarstvo na Slovensku“ ….3
1.2. Rozprávka (povesť) „Sokoliar Tomáš“ ….3
1.3. Šahin ……………………………………………….3
1.4. Odborná publikácia „Sokolníctví“ ……………..4
1.5. Odborná publikácia „Výcvik loveckých dravcu“..5
1.6. Brožúrka „Odchovňa stanica Milotice“ ……………….5
1.7. Odborná publikácia „Dravci a sokolnictví v ČSSR“ ..5
1.8. Kniha poviedok „Sokoliarske príbehy“ ………………….5
1.9. Odborná publikácia „Nevinní ako skřivánci“ ………….6
1.10. Preklad z nemčiny „Sokolníctví – Příručka
k sokolnické skoušce a pro praxi“ …………………………….6
1.11. Film „Sokoliar Tomáš“ ……………………………………..6
1.12. Brožúrka „Sokoliarstvo staré, prastaré umenie
lovu s dravými vtákmi“ ……………………………………………8
1.13. Publikácia „Opeřené lovy – povídání o sokolnících,
pro sokolníky a nejen pro ně“ …………………………………8
1.14. Brožúrka „Dotkni se sokolnictví“ ……………………..8
1.15. Odborná publikácia „Sokoliarstvo – 1. diel:
História sokoliarstva“ …………………………………………….8
1.16. Preklad z angličtiny „Sokolnictví pro začátečníky…9
1.17. Odborná publikácia „Sokoliarstvo – 2. diel:
Naše dravce a sovy ……………………………………9
VTÁKY (AVES) …………………………………………10
2.1 Charakteristické znaky …………………..10
2.2. Koža a pazúry ……………………………..11
2.3. Zobák …………………………………………12
2.4. Perie ………………………………………….13
2.5. Kostra vtákov……………………………….15
2.6. Svalstvo ……………………………………..16
2.7. Pohyb vtákov ………………………………17
2.8. Dýchacia sústava …………………………18
2.9. Cievna sústava …………………………….19
2.10. Zrak ………………………………………….19
2.11. Sluch …………………………………………23
2.12. Hmat …………………………………………23
2.13. Tráviaca sústava …………………………24
2.14. Močová sústava ………………………….24
2.15. Pohlavné a rozmnožovacie orgány ..24
2.16. Sťahovanie vtákov ……………………….26
2.17. Psychické schopnosti ……………………27
2.18. Zákonná ochrana dravcov a sov ……..27
SLOVENSKÉ DRAVCE ……………………………………….29
3.1. Poľovnícke zatriedenie sov a dravcov …….29
3.2. Spôsoby lovu najrozšírenejších dravcov …30
3.3. Ornitologické zatriedenie dravcov ………….32
3.4. Zatriedenie slovenských dravcov
v jednotlivých čeľadiach ……………………………..33
3.4.1. Čeľaď: jastrabovité (Accipitridae) ………..33
3.4.2. Čeľaď: kršiakovité (Pandionidae) ………..33
3.4.3. Čeľaď: sokolovité (Falconidae) ……………33
DRUHY DRAVCOV …………………………………………..34
Včelár lesný (obyčajný) …………………….34
Haja červená …………………………………..38
Haja tmavá ………………………………………40
Jastrab lesný (veľký) …………………………44
Jastrab krahulec ……………………………….72
Myšiak lesný (hôrny, obyčajný) …………..78
Myšiak severský ……………………………….87
Myšiak hrdzavý ………………………………..89
Orol myšiakovitý (malý) ……………………..91
Orol skalný ………………………………………95
Orol kráľovský ………………………………..126
Orol stepný …………………………………….137
Orol hrubozobý ………………………………140
Orol krikľavý …………………………………..141
Orliak morský …………………………………147
Sup tmavohnedý …………………………….156
Sup bielohlavý ………………………………..161
Sup biely………………………………………..163
Kaňa sivá ……………………………………….164
Kaňa popolavá ………………………………..168
Kaňa stepná ……………………………………171
Kaňa močiarna ………………………………..172
Hadiar krátkoprstý ……………………………179
Kršiak rybožravý ……………………………..183
Sokol rároh ……………………………………..185
Sokol sťahovavý ………………………………214
Sokol lastovičiar ………………………………228
Sokol kobec……………………………………..235
Sokol červenonohý/kobcovitý …………….237
Sokol bielopazuravý …………………………241
Sokol myšiar …………………………………..244
SOVY ………………………………………………………….249
Plamienka driemavá …………………………253
Výrik lesný (obyčajný) ………………………257
Výr skalný ………………………………………261
Sova snežná/belaňa tundrová……………272
Kuvik krahuľcovitý/krahuľa hôrna ……….275
Kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí ………………277
Kuvik plačlivý/kuvik obyčajný …………….280
Sova lesná/sova obyčajná …………………283
Sova dlhochvostá …………………………….289
Myšiarka ušatá ……………………………….294
Myšiarka močiarna …………………………..301
Kuvik kapcavý/pôtik kapcavý …………….305
Galéria sokoliarov a sokoliarok k 31. 12. 2008 …308
O autorovi ………………………………………….317
Zoznam použitej literatúry …………………..318
Autori fotografií, ilustrácií a tabuliek …..320
Obsah ………………………………………………..322

PaR_2-2010 Sokoliarstvo 2. die súťaž o knihu

PaR_ 5-2010 Sokoliarstvo 2. diel vyhodnotenie súťaže o knihu

RECENZIA

Lovu zdar 3_2010_Do Vasej kniznice SOKOLIARSTVO 2_diel Nase dravce a sovy