Nová kniha „Poľovnícke strelectvo“

Nová kniha „Poľovnícke strelectvo“

Vážení priatelia!

Ponúkam možnost‘ inzercie a reklamy v mojej

druhej, prepracovanej a doplnenej

plnofarebnej, encyklopedickej publikacii:

Pol’ovnícke strelectvo,

ktorú pripravujem do tlače v roku 2019.

V prípade záujmu ma kontaktujte na email: tkrivjansky86@gmail.com