Pohreb Anton Moravčík 4.11.2021

Pohreb Anton Moravčík 4.11.2021

Neviem zaspať. X-krát som si už prehral video, ktoré som zaslzenými očami a trasúcimi sa rukami, opretými o drevo natočil
v bratislavskom krematóriu. Napriek nekvalite ho uvádzam, pre tichú spomienku na velikána nášho sokoliarstva všetkým, ktorí si ho pozriete. 😢🦅🍀

https://www.facebook.com/tkrivjansky/videos/2268526223286952/

Jeden zo zlých dní v mojom živote. Odišiel celoživotný priateľ, sokoliarsky guru Anton Moravčík, prezident Slovenského klubu sokoliarov. Bol to vzácny človek, ktorých už je pomenej na mojej životnej púti starca. Tóno môj, odpočívaj v pokoji a nech ti zem slovenská ľahká! Úprimnú sústrasť rodine!😢